ELEKTRONSKO POPUNJAVANJE PRIJAVE

Beograd, Srbija, 04-05 jun 2019

Beogradski Sajam, Hala III

Multi Solution Consult d.o.o.

Aleksandra Stamboliskog 3a

Beograd, Srbija

Tel/Fax: +381 11 3674427

team@belgradegaming.com

A prijava

IZLAGAČKA PRIJAVA

Rok za prijavljivanje do 01. maja 2019.

Napomena: Obavezno original popunjene, potpisane i overene prijave pošaljite poštom, a skenirani primerak e-mailom!

Pun naziv preduzeća /
izlagača, Noseći brend:

Kontakt osoba,
Telefon, Mobilni tel., E-mail:

Adresa
(grad, poštanski broj, ulica i broj):

PIB:

Izlagačka upisnina (za noseći brend)

250 eur + pdv

Ko-izlagač, obavezna izlagačka upisnina

250 eur + pdv

Traženi izlagački prostor, samo prostor

95 eur/1m² + pdv

Veličina štanda

- Širina:

m

x Dubina:

m

Prostor br.:

MINIMALNI IZNAJMLJENI PROSTOR 12m²

Izrada štandova: Smart Vision d.o.o. e-mail: construction@belgradegaming.com

1. Štand Maxima - Package preko 70m²

60 eur/1m² + pdv

2. Štand Maxima

40 eur/1m² + pdv

3. Štand Simple exhibition system

20 eur/1m² + pdv

4. Štand po idejnom rešenju naručioca

Gradnja preko organizatora

Samostalna gradnja

Napomene:

  • Rok za plaćanje do 15.maj 2019. godine. Za kompletnu uplatu do 01. maja odobrava se popust od 10%.
  • Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.
  • Popunjavanjem ove prijave potvrđuje da ste upoznati sa opštim uslovima o učestvovanju na Belgrade Future Gaming Sajmu i da ih u celosti prihvatite.
Datum
Potpis ovlašćenog lica:
Pečat