ELEKTRONSKO POPUNJAVANJE PRIJAVE

Beograd, Srbija, 04-05 jun 2019

Beogradski Sajam, Hala III

Multi Solution Consult d.o.o.

Aleksandra Stamboliskog 3a

Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3674427

team@belgradegaming.com

A prijava

IZLAGAČKA PRIJAVA

Rok za prijavljivanje do 05. maja 2019.

Napomena: Obavezno original popunjene, potpisane i overene prijave pošaljite poštom, a skenirani primerak e-mailom!

Pun naziv preduzeća / izlagača

Kontakt osoba,
Telefon, E-mail:

Adresa
(grad, poštanski broj, ulica i broj):

PIB:

Izlagačka upisnina (za noseći brend)

250 eur

Ko-izlagač, (obavezna izlagačka upisnina)

250 eur

Pun naziv preduzeća ko-izlagač

Traženi izlagački prostor, samo prostor

95 eur/1m²

Veličina štanda

- Širina:

m

x Dubina:

m

Prostor br.:

Izrada štandova:

1. Štand STANDARD+

35 eur/1m²

2. Štand STANDARD

20 eur/1m²

3. Štand po idejnom rešenju naručioca

Gradnja preko organizatora

Samostalna gradnja

Napomene:

  • Rok za plaćanje je 15. maj 2019. godine.
  • Ukoliko se uplata u potpunosti ne izvrši u predviđenom roku organizator zadržava prava da ne dozvoli izlaganje.
  • Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.
  • Popunjavanjem ove prijave potvrđuje da ste upoznati sa opštim uslovima o učestvovanju na Belgrade Future Gaming Sajmu i da ih u celosti prihvatite.
Datum
Potpis ovlašćenog lica:
Pečat