ELEKTRONSKO POPUNJAVANJE PRIJAVE

Beograd, Srbija, 04-05 jun 2019

Beogradski Sajam, Hala III

Multi Solution Consult d.o.o.

Aleksandra Stamboliskog 3a

Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3674427

team@belgradegaming.com

T prijava

IZLAGAČKA PRIJAVA

Rok za prijavljivanje do 05. maja 2019.

Napomena: Obavezno original popunjene, potpisane i overene prijave pošaljite poštom, a skenirani primerak e-mailom!

Pun naziv preduzeća /
izlagača:

Kontakt osoba,
Telefon, E-mail:

Adresa
(grad, poštanski broj, ulica i broj):

PIB:

ZAKUPLJUJEMO SLEDEĆE DODATNE USLUGE:

Usluga / Kom / Cena

Usluga

Kom

Cena

Električni priključak do 5 kW
Potrošnja za piključak do 5 kW
Razvodna tabla
80 eur
+ pdv
Električni priključak do 10 kW
Potrošnja za piključak do 10 kW
Razvodna tabla
90 eur
+ pdv
Električni priključak do 20 kW
Potrošnja za piključak do 20 kW
Razvodna tabla
100 eur
+ pdv
Električni priključak preko 20 kW
Potrošnja za piključak preko 20 kW
Razvodna tabla
na upit

 

 

Usluga / Kom / Cena

Usluga

Kom

Cena

Internet priključak
Obavezno napisati vrstu interneta

kliknite ovde

vrste i cene
Mali frižider
65 eur
+pdv
Kuhinja
(voda, sudopera, bojler, rešo, frižider)
145 eur
+pdv
Čuvanje štanda
po satu
7 eur
+pdv
Čišćenje štanda
po satu
7 eur
+pdv
Catering
na upit
Coffee machine +
Coffee and the rest
130 eur
+ the rest
+ pdv
Dodatna parking propusnica
12 eur
+ pdv

Napomene:

  • Rok za plaćanje je 15. maj 2019. godine.
  • Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.
  • Popunjavanjem ove prijave potvrđuje da ste upoznati sa opštim uslovima o učestvovanju na Belgrade Future Gaming Sajmu i da ih u celosti prihvatite.
Datum
Potpis ovlašćenog lica:
Pečat