ELEKTRONSKO POPUNJAVANJE PRIJAVE

Beograd, Srbija, 04-05 jun 2019

Beogradski Sajam, Hala III

Multi Solution Consult d.o.o.

Aleksandra Stamboliskog 3a

Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3674427

team@belgradegaming.com

T prijava

IZLAGAČKA PRIJAVA

Rok za prijavljivanje do 05. maja 2019.

Napomena: Obavezno original popunjene, potpisane i overene prijave pošaljite poštom, a skenirani primerak e-mailom!

Pun naziv preduzeća /
izlagača:

Kontakt osoba,
Telefon, E-mail:

Adresa
(grad, poštanski broj, ulica i broj):

PIB:

ZAKUPLJUJEMO SLEDEĆE DODATNE USLUGE:

Usluga / Kom / Cena

Usluga

Kom

Cena

Električni priključak do 5 kW
Potrošnja za piključak do 5 kW
Razvodna tabla
80 eur
Električni priključak do 10 kW
Potrošnja za piključak do 10 kW
Razvodna tabla
90 eur
Električni priključak do 20 kW
Potrošnja za piključak do 20 kW
Razvodna tabla
100 eur
Električni priključak preko 20 kW
Potrošnja za piključak preko 20 kW
Razvodna tabla
na upit

 

 

Usluga / Kom / Cena

Usluga

Kom

Cena

Internet priključak
Obavezno napisati vrstu interneta

kliknite ovde

vrste i cene
Mali frižider
65 eur
Kuhinja
(voda, sudopera, bojler, rešo, frižider)
145 eur
Čuvanje štanda
po satu
7 eur
Čišćenje štanda
po satu
7 eur
Catering
na upit
Coffee machine +
Coffee and the rest
130 eur
+ the rest
Dodatna parking propusnica
12 eur

Napomene:

  • Rok za plaćanje je 15. maj 2019. godine.
  • Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.
  • Popunjavanjem ove prijave potvrđuje da ste upoznati sa opštim uslovima o učestvovanju na Belgrade Future Gaming Sajmu i da ih u celosti prihvatite.
Datum
Potpis ovlašćenog lica:
Pečat